Ausschneiden op Längt Linn

p0 vun

1. Am Joer 2019, Argentinien.
Ausschneiden, 1500 x 6 mm.